Circulair bouwen

Een vorm van duurzaam bouwen en het hergebruiken van bouwmaterialen, maar wat is circulair bouwen nou precies?

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Circulaire bouw is eigenlijk een bouwmethodiek die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Bij circulair bouwen ligt de focus dus vooral op duurzaamheid.

Circulair Bouwen

Een circulaire bouweconomie

Nederland heeft het doel gesteld om in 2050 een volledig circulaire bouweconomie te realiseren. Dit plan vereist een transitie naar een slimmere manier van ontwerpen en bouwen. In de bouwsector betekent dit het implementeren van nieuwe circulaire strategieën, innovatieve contractvormen, gedurfde businessmodellen en het gebruik van duurzame materialen.

Deze veranderingen zijn noodzakelijk om de uitputting van grondstoffen tegen te gaan en klimaatverandering te beperken. Van den Nagel Modulaire Bouw zet zich in de bouwsector in met de modulaire bouwtechniek.

Circulaire economie in de praktijk

Steeds meer bedrijven en organisaties integreren circulariteit in hun bedrijfsmodellen. Voorbeelden hiervan zijn platforms zoals Airbnb en Peerby, die inzetten op het delen van bestaande middelen in plaats van individueel bezit. Dit zorgt ervoor dat er minder nieuwe producten geproduceerd hoeven te worden, wat leidt tot een lagere vraag naar grondstoffen.

In een volledig circulaire economie behouden grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde, en worden reststoffen volledig opnieuw ingezet in het systeem.

Video afspelen over Circulair bouwen

Modulair bouwen als oplossing

Bij Van den Nagel Modulaire Bouw zien we modulair bouwen als een cruciale methode om de circulaire bouweconomie te versnellen. Modulair bouwen is een innovatieve benadering waarbij gebouwen worden opgebouwd uit geprefabriceerde modules.

Deze modules worden in een gecontroleerde fabrieksomgeving geproduceerd, wat resulteert in minder afval en een efficiënter gebruik van grondstoffen.

Dankzij de precieze fabricage in onze modulaire bouwfabriek wordt afval geminimaliseerd. Ongebruikte materialen kunnen direct worden hergebruikt, wat bijdraagt aan een vermindering van de milieu-impact.

In een modulaire bouwomgeving worden grondstoffen optimaal benut. Door het productieproces te stroomlijnen, wordt verspilling tegengegaan en kunnen materialen die overblijven eenvoudig worden gerecycled.

Modulaire bouwmodules kunnen eenvoudig worden gedemonteerd en opnieuw worden gebruikt voor andere projecten. Dit verlengt de levensduur van de materialen en vermindert de noodzaak voor nieuwe grondstoffen.

Tijdens de gehele levensduur van een modulaire bouwmodule kunnen materialen continu worden gerecycled. Dit bevordert een duurzame bouwpraktijk en draagt bij aan de circulaire economie.

Circulaire bouwprojecten